ENG Moj račun

ZEMELJSKI PLIN

Varovanje okolja

Zemeljski plin je energent prihodnosti. Zaradi svojih ekoloških prednosti prispeva k ohranitvi našega okolja. V svetu predstavlja enega najpomembnejših virov energije in če bomo z njim ravnali učinkovito in racionalno, je njegovih zalog dovolj še za vsaj 160 let. Kot čisti proizvod narave je prijazen za okolje in uporabnike. Tudi črpanje plina poteka brez večjih posegov v okolje. Transport od črpališča do skladišča ali do uporabnikov poteka po podzemnih ceveh. Tako ni nevarnosti izlitja in onesnaženja, prenos plina po ceveh ne povzroča hrupa ter razbremenjuje ostale oblike transporta. Glede na količino oddane toplote pri izgorevanju so emisije pri zemeljskem plinu bistveno nižje kot pri ostalih fosilnih gorivih. En kilogram premoga na primer sprosti 400-krat več, en kilogram kurilnega olja pa 116-krat več žveplovega dioksida kot kilogram zemeljskega plina. Prašnih delcev pa pri njegovem izgorevanju sploh ni.

Za uporabo zemeljskega plina niso potrebne dodatne predelave, kemični in drugi okolju škodljivi procesi. Z večjo uporabo zemeljskega plina se bistveno poveča tudi kakovost življenja in zraka. To še posebej velja za zaprte kotline in doline ter za industrijska središča, saj uporaba zemeljskega plina bistveno izboljšuje kakovost zraka in tako tudi zdravja ljudi.

Moj račun 05 639 21 10

KONTAKT

MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o.
Kolodvorska 2
6000 Koper

T: 05 66 34 340
F: 05 66 34 350

E: info@mestni-plinovodi.si
I: www.mestni-plinovodi.si