ENG Moj račun

ZEMELJSKI PLIN

Kakovost zemeljskega plina

Kakovost zemeljskega plina določajo sistemska obratovalna navodila. Merjenje kakovosti oz. sestave zemeljskega plina na prevzemnem mestu distribucijskega omrežja opravlja sistemski operater prenosnega omrežja, družba Geoplin plinovodi d.o.o., in sicer dvakrat mesečno.

Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo le zemeljski plin s točno določenimi lastnostmi. V kolikor zemeljski plin ne ustreza zahtevanim kemičnim in fizikalnim lastnostim, ga ni dolžan prevzeti v distribucijo. Na ta način je končnim odjemalcem vedno zagotavljen zemeljski plin ustrezne kakovosti.

Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo zemeljski plin z naslednjimi lastnostmi:
 

Kemične in fizikalne lastnosti zemeljskega plina
a) Kemična sestava (v mol odstotkih)
metan (C1) minimum  89,7%
etan (C2) maksimum  6,3%
propan,butan in težji
(C3,C4+) maksimum 2,1%
kisik (o2) brez  
dušik (N2) maksimum 2,1%
ogljikov dioksid (CO2) maksimum  1,575%
b) Vsebnost žvepla
žveplovodnik (H2S) maksimum  6,3 mg/Sm3
merkaptansko žveplo maksimum 15,75 mg/Sm3
skupaj žvepla maksimum 105,00 mg/Sm3
c) spodnja kurilna vrednost
minimum 33650 kJ/Sm3 (15 °C)
maksimum 36630 kJ/Sm3 (15 °C)
d) rosišče
vode: ne višje kot minus 7 °C pri tlaku 39 bar
ogljikovodikov ne višje kot minus 5 °C pri tlaku od 39 do 69 bar
e) temperatura
maksimum 42 °C  
f) Plin brez mehanskih primesi, smol ali spojin, ki tvorijo smole.
Moj račun 05 639 21 10

KONTAKT

MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o.
Kolodvorska 2
6000 Koper

T: 05 66 34 340
F: 05 66 34 350

E: info@mestni-plinovodi.si
I: www.mestni-plinovodi.si