ENG Moj račun

ZEMELJSKI PLIN

Kaj je zemeljski plin

Zemeljski plin je energent, ki ga je narava v svojih globinah ustvarjala več milijonov let. Nastajal je pod visokimi pritiski in temperaturami v procesu razkrajanja odmrlih živali in rastlin. Je zmes različnih plinov, med katerimi prevladuje metan (CH4). Zemeljski plin je nestrupen, lažji od zraka, brez barve in vonja, zato se mu iz varnostnih razlogov dodaja odorant. Gori z značilno modrim plamenom. Pri njegovem izgorevanju se sprošča toplota. Kot stranska produkta izgorevanja nastajata vodna para (H2O) in ogljikov dioksid (CO2). Pridobivamo ga s pomočjo vrtin, tudi do 6.000 metrov globoko in ga po ceveh dovajamo na površje. Do naših domov ga transportiramo po plinovodnem omrežju. Merimo ga v kubičnih metrih.

Vsak dan ga uporabljajo tako slovenska industrija in energetska podjetja kot tudi gospodinjstva. V industriji ga uporabljajo za proizvodnjo toplote v tehnoloških procesih, proizvodnjo elektrike in kot surovino v kemični industriji. Utira si pot tudi kot pogonsko gorivo za avtomobile. V gospodinjstvih, ki so priključena na ustrezno plinovodno omrežje, v javnih ustanovah, hotelih, poslovnih centrih, ga uporabljajo za ogrevanje, hlajenje, toplo vodo, kuhanje.

Oskrba v Sloveniji je zanesljiva in nemotena, kar zagotavljamo z dobavo pri različnih neodvisnih dobaviteljih in tako zmanjšujemo tveganje ob morebitnem izpadu dobave. Zemeljski plin je praktičen, ekonomičen in varen energent.

Moj račun 05 639 21 10

KONTAKT

MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o.
Kolodvorska 2
6000 Koper

T: 05 66 34 340
F: 05 66 34 350

E: info@mestni-plinovodi.si
I: www.mestni-plinovodi.si