ENG Moj račun

ZA ODJEMALCE

Zemeljski plin se uporablja tako v široki potrošnji kot tudi v industriji. V javnem sektorju je njegova uporaba precej razširjena v vrtcih, šolah, bolnišnicah, hotelih in poslovnih središčih. V industriji pa ga uporabljamo predvsem za proizvodnjo toplote v tehnoloških procesih, za proizvodnjo elektrike in kot surovino v kemijski industriji.

Glede na zahteve po zmanjševanju onesnaženosti zraka s trdnimi delci, ki jih bo Slovenija morala začeti uresničevati, se bo vse pomembnejša vloga uporabe zemeljskega plina izkazovala v malih kogeneracijah oziroma soproizvodnji toplote in elektrike ter v uporabi zemeljskega plina v javnem potniškem prometu oziroma pri vozilih, ki jih uporabljajo javne službe.

Moj račun 05 639 21 10

KONTAKT

MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o.
Kolodvorska 2
6000 Koper

T: 05 66 34 340
F: 05 66 34 350

E: info@mestni-plinovodi.si
I: www.mestni-plinovodi.si