ENG Moj račun

ZA ODJEMALCE

Reševanje pritožb in reklamacij

Reševanje pritožb in reklamacij gospodinjskih odjemalcev v zvezi z dobavo zemeljskega plina

Skladno z določili Energetskega zakona mora dobavitelj zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem zagotoviti pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb gospodinjskih odjemalcev v zvezi z dobavo zemeljskega plina.

Mestni plinovodi d.o.o. kot dobavitelj zemeljskega plina pri reševanju reklamacij in pritožb upoštevamo vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.

Gospodinjski odjemalec lahko v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja zemeljskega plina pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina, najprej poda pisno pritožbo neposredno dobavitelju po pošti na naslov: Mestni plinovodi d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper, po faksu na št.: 05 6634 350, ali preko elektronske pošte: info@mestni-plinovodi.si.

V primeru, da se gospodinjski odjemalec z odločitvijo dobavitelja glede podane pritožbe ne strinja, lahko vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov - IRPS pri Evropskemu centru za reševanje sporov - ECDR (v nadaljevanju: imenovani izvajalec IRPS).

Pobuda bo v okviru postopka IRPS obravnavana s strani imenovanega izvajalca IRPS skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015).

Gospodinjski odjemalec pobudo za postopek IRPS vloži neposredno pri imenovanem izvajalcu IRPS. Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom IRPS lahko gospodinjski odjemalci pridobijo neposredno na spletni strani www.ecdr.si ali preko e-pošte info@ecdr.si oziroma tel. št. 08/2056 590  imenovanega izvajalca IRPS.

 

Gospodinjski odjemalec lahko poišče pomoč v zvezi s pravicami potrošnika pri Tržnem inšpektoratu RS ( www.ti.gov.si ), Uradu RS za varstvo potrošnikov ( www.uvp.gov.si ), Zvezi potrošnikov Slovenije ( www.zps.si ).

 

Moj račun 05 639 21 10

KONTAKT

MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o.
Kolodvorska 2
6000 Koper

T: 05 66 34 340
F: 05 66 34 350

E: info@mestni-plinovodi.si
I: www.mestni-plinovodi.si