ENG Moj račun

ZA ODJEMALCE

Zemeljski plin se v gospodinjstvih uporablja za ogrevanje, segrevanje vode in kuhanje. Vse bolj pa se uveljavlja tudi za hlajenje prostorov. Gospodinjstva se za njegovo uporabo odločajo predvsem zaradi praktičnosti in udobja uporabe, ekonomičnosti in varnosti.

Odjemalci zemeljskega plina ne potrebujejo skladiščnega prostora, saj prihaja v domove po plinovodnem omrežju in je na razpolago vedno, kadar ga potrebujejo. Pri zemeljskem plinu torej ne potrebujemo prostora za postavitev cisterne ali plinohrama za utekočinjeni naftni plin. Prav tako ne potrebujemo posebnega prostora za plinsko peč, ker jo lahko integriramo med kuhinjske elemente ali v kopalnico.

Moj račun 05 639 21 10

KONTAKT

MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o.
Kolodvorska 2
6000 Koper

T: 05 66 34 340
F: 05 66 34 350

E: info@mestni-plinovodi.si
I: www.mestni-plinovodi.si