ENG Moj račun

PODJETJE

Predstavitev

Družba Mestni plinovodi d.o.o. je bila ustanovljena leta 1994. Na javnih razpisih lokalnih skupnosti smo pridobili koncesije za distribucijo zemeljskega plina po plinovodnem omrežju v občinah Hrastnik brez Podkraja, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Polzela, Prebold, Radenci, Zreče in Žalec.

Opravljamo dve energetski dejavnosti:

  • operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina ter
  • dejavnost dobavitelja zemeljskega plina.

Za obe dejavnosti imamo pridobljene licence.

Mestni plinovodi d.o.o. smo družba v zasebni lasti. Plinovodno omrežje gradimo z lastnimi sredstvi. Pri projektiranju in izgradnji omrežja tesno sodelujemo z izkušenimi projektanti in domačimi gradbenimi podjetji, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje. Celotno plinovodno infrastrukturo upravljamo skladno s kriteriji varnosti, zanesljivosti in gospodarnosti.

Moj račun 05 639 21 10

KONTAKT

MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o.
Kolodvorska 2
6000 Koper

T: 05 66 34 340
F: 05 66 34 350

E: info@mestni-plinovodi.si
I: www.mestni-plinovodi.si