ENG Moj račun

DOBAVA

Zamenjava dobavitelja

 

Mestni plinovodi d.o.o. lahko postanemo vaš novi dobavitelj zemeljskega plina .... enostavno in brezplačno! Za vas bomo izvedli celoten postopek zamenjave dobavitelja!

 

1. Sporočite nam vaše podatke....

- ime in priimek / naziv

- naslov

- podatki o odjemnem mestu (naslov, številka odjemnega mesta, ipd)

- kontaktni podatki (e-pošta, telefon)

- obstoječi dobavitelj 

  .... ali izpolnite obrazec !

 

2. Na vaš naslov vam bomo posredovali pogodbo o dobavo zemeljskega plina ter pooblastilo, s katerim pooblaščate Mestne plinovode d.o.o., da v vašem imenu izvedejo postopek zamenjave dobavitelja.

 

3. Podpisano dokumentacijo nam v čim krajšem času vrnite na naš naslov. Če je prijava zamenjave dobavitelja izvedena do vključno 10. v mesecu, bomo Mestni plinovodi d.o.o. postali vaš dobavitelj zemeljskega plina že s 1. naslednjega meseca.

 

Moj račun 05 639 21 10

KONTAKT

MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o.
Kolodvorska 2
6000 Koper

T: 05 66 34 340
F: 05 66 34 350

E: info@mestni-plinovodi.si
I: www.mestni-plinovodi.si