ENG Moj račun

DOBAVA

Končna cena zemeljskega plina, ki jo plača končni odjemalec, vključuje ceno energije oziroma samega zemeljskega plina (kot blaga), ceno za uporabo omrežij (to so omrežnina in dodatki k omrežnini), dajatve, prispevke in trošarino ter davek na dodano vrednost.

Ceno zemeljskega plina (kot blaga) določa dobavitelj na tržni način. Preostali deli končne cene zemeljskega plina so regulirani in jih potrjujeta Agencija za energijo (omrežnina) in Vlada Republike Slovenije (dodatki k omrežnini, prispevki, dajatve in takse).
 

Veljavni ceniki zemeljskega plina

 


Moj račun 05 639 21 10

KONTAKT

MESTNI PLINOVODI
distribucija plina d.o.o.
Kolodvorska 2
6000 Koper

T: 05 66 34 340
F: 05 66 34 350

E: info@mestni-plinovodi.si
I: www.mestni-plinovodi.si